Wie zijn wij

Wie zijn wij

Expertisecentrum in een notendop

  • Samenwerking tussen Erasmus MC-Sophia, CED-groep en de gemeente Rotterdam
  • Aangesloten bij het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs (ZieZon)
  • Gefinancierd door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Begeleidt 550 zieke kinderen per jaar

Onze visie

School is voor ieder kind een belangrijk deel van zijn leven. Voor zieke kinderen is het niet kunnen bezoeken of niet volledig meedoen aan school een groot gemis. Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam heeft als doel de negatieve gevolgen van het ziek zijn op het gebied van school zoveel mogelijk te beperken.

Ongestoorde ontwikkeling
We zetten ons in om de ontwikkeling van het kind op schoolgebied zo goed mogelijk door te laten lopen. Dat houdt onder meer in dat we leerachterstanden en niveaudaling proberen te voorkomen.

Contact houden met school
Contact houden met klasgenoten en docenten is voor een ziek kind erg belangrijk. Bezig zijn met schoolwerk en de contacten met klasgenoten zorgen voor afleiding, zingeving en toekomstperspectief. We helpen leerlingen, scholen en ouders om deze contacten in stand te houden en te versterken.

Ons team

Specialisten in onderwijs aan zieke leerlingen
De begeleiding van een zieke kinderen op school kan een lastige opgave zijn. Onze consulenten en docenten zijn gespecialiseerd in onderwijs aan zieke kinderen. Zij hebben kennis van veel ziektebeelden en de gevolgen ervan op het functioneren van een leerling op school.

Al onze consulenten en docenten onderwijs aan huis hebben een onderwijsbevoegdheid en werkervaring in het onderwijs.

Petra Goudappel

consulent

Anke Lijten

consulent

Trix van den Oever

consulent

Adri Polderman

consulent

Mieke van der Putten

consulent

Murielle Voorhout

consulent

Marlian Helmink

consulent

Ellen van der Wal

consulent

Hilmar Hoekstra

docent onderwijs aan huis

Evelien Los

docent onderwijs aan huis

Janneke Waal

docent onderwijs aan huis

Otto Mourik

directeur

Mirjam Paskamp

secretaresse

Onze regio

We zijn werkzaam in de regio Rotterdam en omstreken. Bijna 40 gemeenten vallen binnen ons werkgebied. Staat de school van het zieke kind niet in onze regio, kijk dan op de website van ZieZon.

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief