Wat doen wij

Wat doen wij

Ieder kind en elke situatie is uniek en dat vraagt om maatwerk. Afhankelijk van de situatie van het kind en de mogelijkheden van de school bieden wij diverse diensten aan.

Onderwijs

Wij verzorgen onderwijs in het ziekenhuis, wanneer kinderen langere tijd in het ziekenhuis moeten blijven. En in bepaalde gevallen verzorgen wij ook onderwijs bij het kind thuis.

De school wordt hiermee ontlast omdat de lessen aan de zieke leerling (gedeeltelijk) worden overgenomen.


“We vinden het heel belangrijk dat het kind toekomstgericht bezig blijft.”

Adviseren en voorlichten

Wij informeren school en ouders over de gevolgen die de ziekte en soms ook de behandeling kunnen hebben op het onderwijs. We denken mee en laten zien wat de mogelijkheden zijn om toch onderwijs te blijven volgen.

Onze consulenten maken onderdeel uit van de behandelteams in het ziekenhuis en zijn daardoor goed op de hoogte van de situatie van het kind. Daarnaast hebben we veel kennis over diverse ziektebeelden, waardoor we doelgericht kunnen adviseren.

Ondersteunen en bemiddelen

In samenspraak met de ouders, het (medische) behandelteam, de school en het kind stellen we een plan van aanpak op en mobiliseren we de juiste mensen, waarbij de balans gezocht wordt tussen wat wenselijk is en wat praktisch uitvoerbaar is. Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van de mogelijkheden van het kind. Ook zorgen wij voor praktische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld de digitale tool KlasseContact. Onze ondersteuning is erop gericht om het zieke kind in zijn schooltijd zoveel mogelijk een leerling te laten zijn en zo min mogelijk een patiënt.


“We gaan zoveel mogelijk uit van de mogelijkheden van het kind.”

Samenwerken

Vaak zijn er bij de begeleiding van een ziek kind nog meer partijen betrokken, zoals bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Wij zoeken zoveel mogelijk de samenwerking op, zodat we elkaar kunnen versterken en met zijn allen het kind de best mogelijke begeleiding kunnen bieden.

Veelgestelde vragen

Onze consulenten beschikken over kennis van veel ziektebeelden en hebben ruime ervaring met de begeleiding van zieke leerlingen. Zij weten wat de ziekte en de behandeling voor invloed kunnen hebben op het onderwijs en kunnen hier algemene informatie over geven. Voor specifieke informatie over een kind moet eerst toestemming zijn gegeven door de ouders.

Verder denken onze consulenten met u mee hoe we samen de gevolgen voor het onderwijs zo veel mogelijk kunnen beperken.