Voor wie

Voor wie

Ouder of leerling

Ziek zijn is niet prettig. School, klasgenoten en huiswerk maken plaats voor onderzoeken, ziekenhuisopnames en behandelingen. Als kind, maar ook als ouder komt er veel op je af. De meeste kinderen willen zoveel mogelijk betrokken blijven bij het leven op school. Ouders zijn vaak onzeker over het toekomstperspectief. Wat zijn de mogelijkheden op onderwijsgebied en kan mijn kind zich wel blijven ontwikkelen nu hij/zij ziek is? Vragen waar wij als Expertisecentrum antwoord op kunnen geven.Onze diensten

Onderwijs | Adviseren en voorlichten | Ondersteunen, bemiddelen

 • Het voeren van advies en informatiegesprekken met ouders, het kind en/of school
 • Lesgeven en helpen bij het maken van schoolwerk en examens, zowel in het ziekenhuis als thuis
 • Het kind motiveren om de draad weer op te pakken
 • Een luisterend oor bieden
 • Informeren over de gevolgen die ziekte en/of behandeling kunnen hebben voor het onderwijs en de schoolloopbaan
 • Bemiddeling tussen school en ouders en aangeven waar een leerling recht op heeft

Ouder of leerling

Ziek zijn is niet prettig. School, klasgenoten en huiswerk maken plaats voor onderzoeken, ziekenhuisopnames en behandelingen. Als kind, maar ook als ouder komt er veel op je af. De meeste kinderen willen zoveel mogelijk betrokken blijven bij het leven op school. Ouders zijn vaak onzeker over het toekomstperspectief. Wat zijn de mogelijkheden op onderwijsgebied en kan mijn kind zich wel blijven ontwikkelen nu hij/zij ziek is? Vragen waar wij als Expertisecentrum antwoord op kunnen geven.


Onze diensten

Onderwijs | Adviseren en voorlichten | Ondersteunen, bemiddelen

 • Het voeren van advies en informatiegesprekken met ouders, het kind en/of school
 • Lesgeven en helpen bij het maken van schoolwerk en examens, zowel in het ziekenhuis als thuis
 • Het kind motiveren om de draad weer op te pakken
 • Een luisterend oor bieden
 • Informeren over de gevolgen die ziekte en/of behandeling kunnen hebben voor het onderwijs en de schoolloopbaan
 • Bemiddeling tussen school en ouders en aangeven waar een leerling recht op heeft

School of samenwerkingsverband

Het komt misschien niet heel vaak voor dat u een kind in de klas heeft dat ernstig en/of langdurig ziek is. Als dat gebeurt kan het lastig zijn om als school of overkoepelend samenwerkingsverband te bepalen hoe daarmee om te gaan. Als school wilt u een kind blijven lesgeven, maar soms is dit simpelweg niet mogelijk. Toch bent u verplicht om de leerling te begeleiden en helpen, ook tijdens een ziekteperiode. Maar hoe pakt u dit aan? Wij bieden een totaalpakket aan informatie, advies, onderwijs en ondersteuning. Dit in samenspraak met het samenwerkingsverband waar u als school onder valt.

 Onze diensten

Onderwijs | Adviseren en voorlichten | Ondersteunen en bemiddelen | Samenwerken

 • Overnemen lesgevende taak in Erasmus-MC Sophia, aan huis of een regionaal ziekenhuis
 • Informeren over de gevolgen die ziekte en/of behandeling kunnen hebben op het onderwijs
 • Hulp bij het opstellen van een plan van aanpak bijvoorbeeld met aanpassingen van het onderwijsprogramma, lespakket of lesrooster
 • Inzet van KlasseContact of andere praktische oplossing
 • Zorgen dat een leerling in geval van ziekte optimaal opgevangen wordt op zowel sociaal als pedagogisch/didactisch gebied
 • Vast contactpersoon voor alle samenwerkingsverbanden om snel te kunnen schakelen
 • Maken van afspraken over financiering van extra zorg


“We kunnen toetsen of examens afnemen in het ziekenhuis of thuis.”

(Para)medici

De eerste prioriteit van u als behandelaar van een ziek kind draait om de gezondheid en het welzijn van een kind. Naast het feit dat een kind bij (langdurige) ziekte als een patiënt wordt gezien, is het belangrijk om het kind ook kind te laten zijn. Het bezig zijn met school biedt daarin structuur en afleiding.Onze diensten

Adviseren en voorlichten | Ondersteunen en bemiddelen | Strategisch partner

 • Oppakken van schoolzaken, zodat het ziekenhuis meer aandacht aan de patiënt kan geven
 • Deelnemen aan MDO’s en contact houden met gespecialiseerde behandelteams
 • Contacten onderhouden met ouders, de school en het kind rondom de onderwijssituatie